• Boston_2008-05-14_001
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_002
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_003
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_004
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_005
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_006
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_007
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_008
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_009
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_010
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_011
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_012
 • /
 • Massachusetts State Capitol - Boston - floor mosaic at base of Grand Staircase
 • Boston_2008-05-14_013
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_014
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_015
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_016
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_017
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_018
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_019
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_020
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_021
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_022
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_023
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_024
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_025
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_026
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_027
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_028
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_029
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_030
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_031
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_032
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_033
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_034
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_035
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_036
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_037
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_038
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_039
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_040
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_041
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_042
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_043
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_044
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_045
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_046
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_047
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_048
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_049
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_050
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_051
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_052
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_053
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_054
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_055
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_056
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_057
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_058
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_059
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_060
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_061
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_062
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_063
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_064
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_065
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_066
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_067
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_068
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_069
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_070
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_071
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_072
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_073
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_074
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_075
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_076
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_077
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_078
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_079
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_080
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_081
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_082
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_083
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_084
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_085
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_086
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_087
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_088
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_089
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_090
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_091
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_092
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_093
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_094
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_095
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_096
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_097
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston
 • Boston_2008-05-14_098
 • /
 • Massachusetts State Capitol, Boston